Kariéra

V našom príjemnom pracovnom prostredí máme vždy otvorené dvere pre šikovných ľudí, ktorí sa neboja nových technológií a majú radosť z dobre vykonanej práce. Na oplátku ponúkame príjemnú priateľskú atmosféru, nízke zaťaženie administratívou a zaujímavé pracovné úlohy. Zoznam aktuálne otvorených pozícií je nižšie, ak Vás niektorá z nich zaujala, ozvite sa nám rovno aj s životopisom. Už sa na Vás tešíme!

VÝVOJÁR C# .NET

Skúsený vývojár

Hľadme vývojára / vývojárku pre platformu Microsoft .NET v jazyku C#, s pracovnými skúsenosťami.

Náplň práce:

 • Vývoj v jazyku C# s použitím Microsoft technológií
 • Práca na rôznych projektoch, možnosť prispôsobiť pracovnú náplň podľa požiadaviek

Naše požiadavky na pozíciu:

 • Znalosť programovania v jazyku C#
 • Skúsenosti s technológiami Microsoft pre desktopový alebo webový vývoj (WPF, ASP.NET, ASP.NET MVC, WCF)
 • Skúsenosti s Entity Framework a SQL
 • Schopnosť samostatne pracovať a reportovať výsledky

Vývojár WPF

Skúsený vývojár

Hľadáme vývojára / vývojárku v technológii Microsoft WPF, pre spoluprácu na projekte z oblasti analýzy dát. Technologicky sa jedná o .NET klient-server aplikáciu, konkrétnejšie:

 • WPF tučný klient s moderným UI dizajnom
 • WCF služby pre komunikáciu so serverom
 • Entity Framework ako ORM
 • MS SQL ako dátová vrstva

Naše požiadavky na pozíciu:

 • Praktické skúsenosti s vymenovanými technológiami (aspoň jeden podobný WPF projekt)
 • Schopnosť samostatnej práce
 • Komunikatívnosť

Vývojár C# .net

Vývojár - študent

Hľadáme študentov, ktorí sa v budúcnosti chcú profesionálne venovať vývoju na platforme Microsoft .NET v jazyku C#, majú za sebou viac alebo menej vlastných pokusov a túžia po praktických skúsenostiach.

Vieme poskytnúť:

 • Praktické rady pri štúdiu rôznych technológií (vieme si pravidelne spoločne sadnúť nad nejaký skúšobný projekt a skonzultovať)
 • Spoluprácu na projektoch v zaujímavých oblastiach od prebratia požiadaviek od zákazníka, cez analýzu, implementáciu, testovanie po údržbu a prevádzku

Naše požiadavky na pozíciu:

 • Znalosť programovania v jazyku C#
 • Odskúšaná práca s aspoň jednou technológiou (napríklad jednoduchá webová alebo WPF aplikácia s databázou)
 • Seriózny záujem venovať sa vybranej oblasti vývoja

Mobilný vývoj

Vývojár

Spolupráca na vývoji multiplatformových mobilných aplikácií. Pozícia vhodná aj pre študenta / študentku.

Náplň práce:

 • Spolupráca na návrhu mobilných aplikácií
 • Samostatný vývoj mobilných aplikácií na platforme xamarin

Naše požiadavky na pozíciu:

 • Znalosť jazyka C#
 • Skúsenosti s aspoň jednou technológiou pre vývoj mobilných aplikácií
 • Ideálne skúsenosti s platformou xamarin, prípadne chuť a odhodlanie naučiť sa pracovať s touto platformou
 • Profesionálny prístup k programovaniu aplikácií náročných na efektívnosť a použiteľnosť

Algoritmizácia

Herný vývojár

Hľadáme spolupracovníka / spolupracovníčku, ktorý by sa venoval použitiu a tvorbe efektívnych algoritmov potrebných pre 2D engine. Pozícia je vhodná aj pre študentov a nevyžaduje dokonalú znalosť konkrétneho programovacieho jazyka.

Príklady algoritmov na tvorbu:

 • Fyzikálny 2D engine – kolízie konkávnych polygónov a iných masiek (kruhy, obdĺžniky)  (algoritmy ako napr. SAT, GJK, EPA) a ich jednoduché prejavy, pôsobenie rôznych síl (gravitácia, trenie, vietor) – nejedná sa o presnú simuláciu ale dostatočne verné prejavy vzhľadom na efektívnosť
 • 2D indexovacie štruktúry ako grid, quad tree pre broad fázu, kolízia s lúčom
 • Svetlá – ray casting, shadow casting, normálové textúry
 • Procedurálna tvorba herného obsahu – rozmiestnenie tilov pozadia, objektov (napríklad stromy, kamene, cesty), zabezpečenie priechodnosti scény a aby vyzerala podľa možností prirodzene – použitie rôznych šumov a ich filtrov (Perlin, Simplex), Voronoiov diagram
 • Pathfinding (napr. modifikácia A*, waypointy, prechod skupiny postáv)
 • Generovanie predmetov a ich rôznych atribútov
 • Rôzne stromové a grafové algoritmy podľa potreby

Požiadavky na pozíciu:

 • Rozvinuté algoritmické myslenie – vedieť vybrať vhodný algoritmus z hľadiska potreby a efektivity (vedieť si naštudovať a samostatne riešiť problematiku)
 • Záujem o hry a ich tvorbu – najlepšie aspoň nejaká skúsenosť s tvorbou herného engine
 • Základné ovládanie jazyku C# z hľadiska algoritmizácie alebo aspoň ochota sa v ňom naučiť písať algoritmy